ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานและความผูกพันที่มีต่อองค์กรของบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัด

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานและความผูกพันที่มีต่อองค์กรของบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัด
นักวิจัย : ปรียาพร พาสนาวุฒิพงศ์
คำค้น : สำนักงานคลังจังหวัด , คุณภาพชีวิตการทำงาน , ความผูกพันต่อองค์การ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สวรรยา ซื่อเลื่อม
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/257850
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปรียาพร พาสนาวุฒิพงศ์ . (2553). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานและความผูกพันที่มีต่อองค์กรของบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัด.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ปรียาพร พาสนาวุฒิพงศ์ . 2553. "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานและความผูกพันที่มีต่อองค์กรของบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัด".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ปรียาพร พาสนาวุฒิพงศ์ . "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานและความผูกพันที่มีต่อองค์กรของบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัด."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553. Print.
ปรียาพร พาสนาวุฒิพงศ์ . การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานและความผูกพันที่มีต่อองค์กรของบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัด. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร; 2553.