ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตอบสนองของลูกปูม้า (Portunus pelagicus, Linnaeus 1758) ต่อแร่ธาตุรวมระดับสูงในอาหาร

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตอบสนองของลูกปูม้า (Portunus pelagicus, Linnaeus 1758) ต่อแร่ธาตุรวมระดับสูงในอาหาร
นักวิจัย : มนทกานติ ท้ามติ้น
คำค้น : ปูม้า , อาหารสัตว์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สุพิศ ทองรอด , จีรรัตน์ เกื้อแก้ว , สิริพร ลือชัย ชัยกุล
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/257714
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มนทกานติ ท้ามติ้น . (2555). การตอบสนองของลูกปูม้า (Portunus pelagicus, Linnaeus 1758) ต่อแร่ธาตุรวมระดับสูงในอาหาร.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง,.
มนทกานติ ท้ามติ้น . 2555. "การตอบสนองของลูกปูม้า (Portunus pelagicus, Linnaeus 1758) ต่อแร่ธาตุรวมระดับสูงในอาหาร".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง,.
มนทกานติ ท้ามติ้น . "การตอบสนองของลูกปูม้า (Portunus pelagicus, Linnaeus 1758) ต่อแร่ธาตุรวมระดับสูงในอาหาร."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง,, 2555. Print.
มนทกานติ ท้ามติ้น . การตอบสนองของลูกปูม้า (Portunus pelagicus, Linnaeus 1758) ต่อแร่ธาตุรวมระดับสูงในอาหาร. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง,; 2555.