ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตน้ำข้าวยำสเตอริไลส์บรรจุรีทอร์ตเพาช์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตน้ำข้าวยำสเตอริไลส์บรรจุรีทอร์ตเพาช์
นักวิจัย : วรพร คำแป้น
คำค้น : ข้าวยำ , รีทอร์ตเพาช์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : อนุกูล พลศิริ,
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/257603
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรพร คำแป้น . (2554). การผลิตน้ำข้าวยำสเตอริไลส์บรรจุรีทอร์ตเพาช์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง,.
วรพร คำแป้น . 2554. "การผลิตน้ำข้าวยำสเตอริไลส์บรรจุรีทอร์ตเพาช์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง,.
วรพร คำแป้น . "การผลิตน้ำข้าวยำสเตอริไลส์บรรจุรีทอร์ตเพาช์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง,, 2554. Print.
วรพร คำแป้น . การผลิตน้ำข้าวยำสเตอริไลส์บรรจุรีทอร์ตเพาช์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง,; 2554.