ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์พอลิแลกติกแอซิดจากกรดแอล-แลกติก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์พอลิแลกติกแอซิดจากกรดแอล-แลกติก
นักวิจัย : พรรชนก เมฆฉาย
คำค้น : กรดแอลแล็กติก , การสังเคราะห์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สมใจ ขจรชีพพันธุ์งาม,
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/257473
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรรชนก เมฆฉาย . (2554). การสังเคราะห์พอลิแลกติกแอซิดจากกรดแอล-แลกติก.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
พรรชนก เมฆฉาย . 2554. "การสังเคราะห์พอลิแลกติกแอซิดจากกรดแอล-แลกติก".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
พรรชนก เมฆฉาย . "การสังเคราะห์พอลิแลกติกแอซิดจากกรดแอล-แลกติก."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2554. Print.
พรรชนก เมฆฉาย . การสังเคราะห์พอลิแลกติกแอซิดจากกรดแอล-แลกติก. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,; 2554.