ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อ Nosema bombycis N. สาเหตุโรคเพบรินจากบริเวณเพาะเลี้ยงไหม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อ Nosema bombycis N. สาเหตุโรคเพบรินจากบริเวณเพาะเลี้ยงไหม
นักวิจัย : ทัศนีย์ นพรัตน์
คำค้น : ไหม , โรคเพบริน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ศิริลัย สิริมังครารัตน์,
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/257130
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทัศนีย์ นพรัตน์ . (2553). การศึกษาแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อ Nosema bombycis N. สาเหตุโรคเพบรินจากบริเวณเพาะเลี้ยงไหม.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
ทัศนีย์ นพรัตน์ . 2553. "การศึกษาแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อ Nosema bombycis N. สาเหตุโรคเพบรินจากบริเวณเพาะเลี้ยงไหม".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
ทัศนีย์ นพรัตน์ . "การศึกษาแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อ Nosema bombycis N. สาเหตุโรคเพบรินจากบริเวณเพาะเลี้ยงไหม."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2553. Print.
ทัศนีย์ นพรัตน์ . การศึกษาแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อ Nosema bombycis N. สาเหตุโรคเพบรินจากบริเวณเพาะเลี้ยงไหม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,; 2553.