ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวินิจฉัยรอยแตกร้าวของรากฟันโดยใช้โครงข่ายใยประสาทเทียม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวินิจฉัยรอยแตกร้าวของรากฟันโดยใช้โครงข่ายใยประสาทเทียม
นักวิจัย : ตะวัน ตั้งโกศล
คำค้น : คลองรากฟัน , ทันตกรรม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สุภัทรา ปลื้มกมล,
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/257052
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ตะวัน ตั้งโกศล . (2553). การวินิจฉัยรอยแตกร้าวของรากฟันโดยใช้โครงข่ายใยประสาทเทียม.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ตะวัน ตั้งโกศล . 2553. "การวินิจฉัยรอยแตกร้าวของรากฟันโดยใช้โครงข่ายใยประสาทเทียม".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ตะวัน ตั้งโกศล . "การวินิจฉัยรอยแตกร้าวของรากฟันโดยใช้โครงข่ายใยประสาทเทียม."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.
ตะวัน ตั้งโกศล . การวินิจฉัยรอยแตกร้าวของรากฟันโดยใช้โครงข่ายใยประสาทเทียม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2553.