ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในแก๊สชีวภาพด้วยกระบวนการดูดซึมทางเคมี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในแก๊สชีวภาพด้วยกระบวนการดูดซึมทางเคมี
นักวิจัย : จันทิมา ชั่งสิริพร
คำค้น : คาร์บอนไดออกไซด์ , ก๊าซชีวภาพ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : จรัญ บุญกาญจน์ , จรรยา อินทมณี
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/255918
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จันทิมา ชั่งสิริพร . (2554). การกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในแก๊สชีวภาพด้วยกระบวนการดูดซึมทางเคมี.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,.
จันทิมา ชั่งสิริพร . 2554. "การกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในแก๊สชีวภาพด้วยกระบวนการดูดซึมทางเคมี".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,.
จันทิมา ชั่งสิริพร . "การกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในแก๊สชีวภาพด้วยกระบวนการดูดซึมทางเคมี."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,, 2554. Print.
จันทิมา ชั่งสิริพร . การกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในแก๊สชีวภาพด้วยกระบวนการดูดซึมทางเคมี. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,; 2554.