ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้แหล่งโปรตีนที่เหมาะสมเพื่อทดแทนปลาป่นในอาหารปลานวลจันทร์ทะเล (Chanos chanos Forsskal, 1775)

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้แหล่งโปรตีนที่เหมาะสมเพื่อทดแทนปลาป่นในอาหารปลานวลจันทร์ทะเล (Chanos chanos Forsskal, 1775)
นักวิจัย : พิชญา ชัยนาค
คำค้น : โปรตีนจากปลา , ปลานวลจันทร์ทะเล
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : โกวิทย์ เก้าเอี้ยน , สุภาพ ไพรพนาพงศ์ , สุวณิช ชัยนาค
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/255769
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิชญา ชัยนาค . (2555). การใช้แหล่งโปรตีนที่เหมาะสมเพื่อทดแทนปลาป่นในอาหารปลานวลจันทร์ทะเล (Chanos chanos Forsskal, 1775).
    กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา,.
พิชญา ชัยนาค . 2555. "การใช้แหล่งโปรตีนที่เหมาะสมเพื่อทดแทนปลาป่นในอาหารปลานวลจันทร์ทะเล (Chanos chanos Forsskal, 1775)".
    กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา,.
พิชญา ชัยนาค . "การใช้แหล่งโปรตีนที่เหมาะสมเพื่อทดแทนปลาป่นในอาหารปลานวลจันทร์ทะเล (Chanos chanos Forsskal, 1775)."
    กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา,, 2555. Print.
พิชญา ชัยนาค . การใช้แหล่งโปรตีนที่เหมาะสมเพื่อทดแทนปลาป่นในอาหารปลานวลจันทร์ทะเล (Chanos chanos Forsskal, 1775). กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา,; 2555.