ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
นักวิจัย : กรรณิกา สุภาภา
คำค้น : การท่องเที่ยวโดยชุมชน , การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : อมร ไชยแสน , สุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ , ฌาณิญา จินดามล , พชร แก้วดี , นิพัทธา เอี่ยมใบพฤกษ์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/255316
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กรรณิกา สุภาภา . (2553). การพัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด.
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยชุมชนตราด,.
กรรณิกา สุภาภา . 2553. "การพัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด".
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยชุมชนตราด,.
กรรณิกา สุภาภา . "การพัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด."
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยชุมชนตราด,, 2553. Print.
กรรณิกา สุภาภา . การพัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยชุมชนตราด,; 2553.