ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสถานการแท้งในภาคใต้ของประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสถานการแท้งในภาคใต้ของประเทศไทย
นักวิจัย : โสเพ็ญ ชูนวล
คำค้น : การแท้ง , ภาวะแทรกซ้อนขณะมีครรภ์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : จิตใส ลาวัลย์ตระกูล , วัฒนา ศรีพจนารถม , ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์ , จิตติ ลาวัลย์ตะกูล , อวยพร สมใจ , อรนิช แสงจันทร์ , จิตรานันท์ สมพร
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/255189
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
โสเพ็ญ ชูนวล . (). การศึกษาสถานการแท้งในภาคใต้ของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท..
โสเพ็ญ ชูนวล . . "การศึกษาสถานการแท้งในภาคใต้ของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท..
โสเพ็ญ ชูนวล . "การศึกษาสถานการแท้งในภาคใต้ของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., . Print.
โสเพ็ญ ชูนวล . การศึกษาสถานการแท้งในภาคใต้ของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท.; .