ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษาวิธีการฟอกฆ่าเชื้อและผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้น้ำใบพายชนิด Cryptocoryne cordata

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาวิธีการฟอกฆ่าเชื้อและผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้น้ำใบพายชนิด Cryptocoryne cordata
นักวิจัย : สุจิตรา เพชรคง
คำค้น : ใบพาย (พืช) , ไม้น้ำ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สุรางค์ สุมโนจิตราภรณ์ , ชมพูนุช มรรคทรัพย์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/255109
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุจิตรา เพชรคง . (2553). ศึกษาวิธีการฟอกฆ่าเชื้อและผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้น้ำใบพายชนิด Cryptocoryne cordata.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ,.
สุจิตรา เพชรคง . 2553. "ศึกษาวิธีการฟอกฆ่าเชื้อและผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้น้ำใบพายชนิด Cryptocoryne cordata".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ,.
สุจิตรา เพชรคง . "ศึกษาวิธีการฟอกฆ่าเชื้อและผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้น้ำใบพายชนิด Cryptocoryne cordata."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ,, 2553. Print.
สุจิตรา เพชรคง . ศึกษาวิธีการฟอกฆ่าเชื้อและผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้น้ำใบพายชนิด Cryptocoryne cordata. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ,; 2553.