ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในไม้น้ำใบพายชนิด Cryptocoryne cordata โดยการฉายรังสีแกมม่า

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในไม้น้ำใบพายชนิด Cryptocoryne cordata โดยการฉายรังสีแกมม่า
นักวิจัย : สุจิตรา เพชรคง
คำค้น : ไม้น้ำ , พืชน้ำ , ใบพาย (พืช)
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สุรางค์ สุมโนจิตราภรณ์ , ชมพูนุช มรรคทรัพย์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/255108
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุจิตรา เพชรคง . (2553). การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในไม้น้ำใบพายชนิด Cryptocoryne cordata โดยการฉายรังสีแกมม่า.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ,.
สุจิตรา เพชรคง . 2553. "การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในไม้น้ำใบพายชนิด Cryptocoryne cordata โดยการฉายรังสีแกมม่า".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ,.
สุจิตรา เพชรคง . "การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในไม้น้ำใบพายชนิด Cryptocoryne cordata โดยการฉายรังสีแกมม่า."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ,, 2553. Print.
สุจิตรา เพชรคง . การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในไม้น้ำใบพายชนิด Cryptocoryne cordata โดยการฉายรังสีแกมม่า. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ,; 2553.