ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากระบวนการจัดการการให้ยาทันทีในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2 โรงพยาบาลลำพูน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากระบวนการจัดการการให้ยาทันทีในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2 โรงพยาบาลลำพูน
นักวิจัย : ประภาพรรณ แสนพรหม
คำค้น : ผู้ป่วย , การจัดการ , ยา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล,
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/255081
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประภาพรรณ แสนพรหม . (2555). การพัฒนากระบวนการจัดการการให้ยาทันทีในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2 โรงพยาบาลลำพูน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
ประภาพรรณ แสนพรหม . 2555. "การพัฒนากระบวนการจัดการการให้ยาทันทีในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2 โรงพยาบาลลำพูน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
ประภาพรรณ แสนพรหม . "การพัฒนากระบวนการจัดการการให้ยาทันทีในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2 โรงพยาบาลลำพูน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2555. Print.
ประภาพรรณ แสนพรหม . การพัฒนากระบวนการจัดการการให้ยาทันทีในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2 โรงพยาบาลลำพูน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,; 2555.