ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของเด็กด้อยโอกาส จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของเด็กด้อยโอกาส จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : อนุสรา กันทาอ้าย
คำค้น : การส่งเสริมสุขภาพ , พฤติกรรมสุขภาพในเด็ก , พฤติกรรมสุขภาพในเด็ก
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สุชาดา ไกรพิบูลย์,
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/255070
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อนุสรา กันทาอ้าย . (2555). การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของเด็กด้อยโอกาส จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
อนุสรา กันทาอ้าย . 2555. "การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของเด็กด้อยโอกาส จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
อนุสรา กันทาอ้าย . "การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของเด็กด้อยโอกาส จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2555. Print.
อนุสรา กันทาอ้าย . การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของเด็กด้อยโอกาส จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,; 2555.