ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการเสื่อมสภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางอะมอฟัสซิลิคอนด้วยค่าสัมประสิทธิ์ของอุณหภูมิ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการเสื่อมสภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางอะมอฟัสซิลิคอนด้วยค่าสัมประสิทธิ์ของอุณหภูมิ
นักวิจัย : ศศิวิมล ทรงไตร
คำค้น : เซลล์แสงอาทิตย์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ประพิธาริ์ ธนารักษ์,
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/254889
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศศิวิมล ทรงไตร . (2555). การศึกษาการเสื่อมสภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางอะมอฟัสซิลิคอนด้วยค่าสัมประสิทธิ์ของอุณหภูมิ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
ศศิวิมล ทรงไตร . 2555. "การศึกษาการเสื่อมสภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางอะมอฟัสซิลิคอนด้วยค่าสัมประสิทธิ์ของอุณหภูมิ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
ศศิวิมล ทรงไตร . "การศึกษาการเสื่อมสภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางอะมอฟัสซิลิคอนด้วยค่าสัมประสิทธิ์ของอุณหภูมิ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร,, 2555. Print.
ศศิวิมล ทรงไตร . การศึกษาการเสื่อมสภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางอะมอฟัสซิลิคอนด้วยค่าสัมประสิทธิ์ของอุณหภูมิ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร,; 2555.