ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคของประชาชนในชุมชนบ้านดงพอง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคของประชาชนในชุมชนบ้านดงพอง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : พิมพ์ศิริ อุยวัฒนกุล
คำค้น : ผู้บริโภค
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/254449
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิมพ์ศิริ อุยวัฒนกุล . (2555). ความรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคของประชาชนในชุมชนบ้านดงพอง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น,.
พิมพ์ศิริ อุยวัฒนกุล . 2555. "ความรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคของประชาชนในชุมชนบ้านดงพอง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น,.
พิมพ์ศิริ อุยวัฒนกุล . "ความรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคของประชาชนในชุมชนบ้านดงพอง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น,, 2555. Print.
พิมพ์ศิริ อุยวัฒนกุล . ความรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคของประชาชนในชุมชนบ้านดงพอง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น,; 2555.