ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวบันเทิงออนไลน์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการเปิดรับข่าวบันเทิงออนไลน์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : วันทนา คณานุรักษ์
คำค้น : พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร , ข่าวบันเทิงออนไลน์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ดำรงค์ ฐานดี
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/253855
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วันทนา คณานุรักษ์ . (2554). พฤติกรรมการเปิดรับข่าวบันเทิงออนไลน์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง,.
วันทนา คณานุรักษ์ . 2554. "พฤติกรรมการเปิดรับข่าวบันเทิงออนไลน์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง,.
วันทนา คณานุรักษ์ . "พฤติกรรมการเปิดรับข่าวบันเทิงออนไลน์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง,, 2554. Print.
วันทนา คณานุรักษ์ . พฤติกรรมการเปิดรับข่าวบันเทิงออนไลน์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง,; 2554.