ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาสุขาภิบาลอาหารในรถเร่และการแก้ไขปัญหา กรณีศึกษาอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาสุขาภิบาลอาหารในรถเร่และการแก้ไขปัญหา กรณีศึกษาอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
นักวิจัย : วิทูร ศรีคำ
คำค้น : สุขาภิบาลอาหาร , รถเร่
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม,
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/253577
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิทูร ศรีคำ . (2554). ปัญหาสุขาภิบาลอาหารในรถเร่และการแก้ไขปัญหา กรณีศึกษาอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
วิทูร ศรีคำ . 2554. "ปัญหาสุขาภิบาลอาหารในรถเร่และการแก้ไขปัญหา กรณีศึกษาอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
วิทูร ศรีคำ . "ปัญหาสุขาภิบาลอาหารในรถเร่และการแก้ไขปัญหา กรณีศึกษาอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2554. Print.
วิทูร ศรีคำ . ปัญหาสุขาภิบาลอาหารในรถเร่และการแก้ไขปัญหา กรณีศึกษาอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,; 2554.