ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของพืชสมุนไพรในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของพืชสมุนไพรในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นักวิจัย : วิชัย ณีรัตนพันธุ์
คำค้น : เอพี-พีซีอาร์ , ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ , ดีเอ็นเอ , พืชสมุนไพร
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ปรียา หวังสมนึก , อำนวย คำตื้อ , ปรีชา นีระ , พิเชษฐ์ศักดิ์ ศรีวงศ์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/253340
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิชัย ณีรัตนพันธุ์ . (2553). ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของพืชสมุนไพรในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
วิชัย ณีรัตนพันธุ์ . 2553. "ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของพืชสมุนไพรในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
วิชัย ณีรัตนพันธุ์ . "ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของพืชสมุนไพรในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2553. Print.
วิชัย ณีรัตนพันธุ์ . ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของพืชสมุนไพรในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,; 2553.