ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สัมฤทธิผลการพัฒนาชุมชนตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สัมฤทธิผลการพัฒนาชุมชนตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ
นักวิจัย : สุวรรณี ละออปักษิณ
คำค้น : หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ , การพัฒนาชุมชน , ทุนทางสังคม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : นงคราญ วงษ์ศรี , จินตนา อาจสันเที็ยะ
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/253263
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุวรรณี ละออปักษิณ . (2554). สัมฤทธิผลการพัฒนาชุมชนตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข,.
สุวรรณี ละออปักษิณ . 2554. "สัมฤทธิผลการพัฒนาชุมชนตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข,.
สุวรรณี ละออปักษิณ . "สัมฤทธิผลการพัฒนาชุมชนตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข,, 2554. Print.
สุวรรณี ละออปักษิณ . สัมฤทธิผลการพัฒนาชุมชนตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข,; 2554.