ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แบบจำลอง API เพื่อการเตือนภัยน้ำป่าไหลหลาก และแผ่นดินถล่มที่ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แบบจำลอง API เพื่อการเตือนภัยน้ำป่าไหลหลาก และแผ่นดินถล่มที่ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : ธรรมนูญ แก้วอำพุท
คำค้น : แผ่นดินถล่ม , การเตือนภัย , อุทกภัย , แบบจำลองอุทกวิทยา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : บุญมา ดีแสง , สุชาติ มูลเมือง , พันธุ์ศักดิ์ วงค์สูง , ธีรยุทธ จันทร์แจ่ม , บัญชา บูรพัฒนสิริ , ทรงพล รอดทอง
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/252865
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธรรมนูญ แก้วอำพุท . (2554). งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แบบจำลอง API เพื่อการเตือนภัยน้ำป่าไหลหลาก และแผ่นดินถล่มที่ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช,.
ธรรมนูญ แก้วอำพุท . 2554. "งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แบบจำลอง API เพื่อการเตือนภัยน้ำป่าไหลหลาก และแผ่นดินถล่มที่ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช,.
ธรรมนูญ แก้วอำพุท . "งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แบบจำลอง API เพื่อการเตือนภัยน้ำป่าไหลหลาก และแผ่นดินถล่มที่ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช,, 2554. Print.
ธรรมนูญ แก้วอำพุท . งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แบบจำลอง API เพื่อการเตือนภัยน้ำป่าไหลหลาก และแผ่นดินถล่มที่ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช,; 2554.