ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยองค์การฝ่ายตุลาการ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยองค์การฝ่ายตุลาการ
นักวิจัย : ชนากานต์ วิริยะเกียรติ
คำค้น : ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง , ศาลรัฐธรรมนูญ , ศาลฎีกา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สุมาลี วงษ์วิทิต,
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/252742
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชนากานต์ วิริยะเกียรติ . (2554). ประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยองค์การฝ่ายตุลาการ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง,.
ชนากานต์ วิริยะเกียรติ . 2554. "ประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยองค์การฝ่ายตุลาการ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง,.
ชนากานต์ วิริยะเกียรติ . "ประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยองค์การฝ่ายตุลาการ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง,, 2554. Print.
ชนากานต์ วิริยะเกียรติ . ประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยองค์การฝ่ายตุลาการ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง,; 2554.