ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษา/วิเคราะห์โครงสร้างธรณีวิทยาพื้นผิวและโครงสร้างธรณีวิทยาใต้ดินเพื่อติดตามจัดการการแพร่กระจายตัวของดินเค็ม- น้ำเค็มบริเวณลุ่มน้ำพอง-น้ำชี พื้นที่ผลกระทบท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น (ระยะที่ 2 พื้นที่ย่อยขั้นรายละเอียด) /

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษา/วิเคราะห์โครงสร้างธรณีวิทยาพื้นผิวและโครงสร้างธรณีวิทยาใต้ดินเพื่อติดตามจัดการการแพร่กระจายตัวของดินเค็ม- น้ำเค็มบริเวณลุ่มน้ำพอง-น้ำชี พื้นที่ผลกระทบท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น (ระยะที่ 2 พื้นที่ย่อยขั้นรายละเอียด) /
นักวิจัย : ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์
คำค้น : ดินเค็ม , ธรณีวิทยา , ธรณีวิทยาโครงสร้าง , หินทราย , ธรณีเคมี , น้ำใต้ดิน , หิน , รอยแตก
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : หล้า อาจวิชัย , ลัดดา วรรณขาว , สมร ราศรี
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/252715
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ . (2554). การศึกษา/วิเคราะห์โครงสร้างธรณีวิทยาพื้นผิวและโครงสร้างธรณีวิทยาใต้ดินเพื่อติดตามจัดการการแพร่กระจายตัวของดินเค็ม- น้ำเค็มบริเวณลุ่มน้ำพอง-น้ำชี พื้นที่ผลกระทบท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น (ระยะที่ 2 พื้นที่ย่อยขั้นรายละเอียด) /.
    กรุงเทพมหานคร : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ . 2554. "การศึกษา/วิเคราะห์โครงสร้างธรณีวิทยาพื้นผิวและโครงสร้างธรณีวิทยาใต้ดินเพื่อติดตามจัดการการแพร่กระจายตัวของดินเค็ม- น้ำเค็มบริเวณลุ่มน้ำพอง-น้ำชี พื้นที่ผลกระทบท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น (ระยะที่ 2 พื้นที่ย่อยขั้นรายละเอียด) /".
    กรุงเทพมหานคร : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ . "การศึกษา/วิเคราะห์โครงสร้างธรณีวิทยาพื้นผิวและโครงสร้างธรณีวิทยาใต้ดินเพื่อติดตามจัดการการแพร่กระจายตัวของดินเค็ม- น้ำเค็มบริเวณลุ่มน้ำพอง-น้ำชี พื้นที่ผลกระทบท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น (ระยะที่ 2 พื้นที่ย่อยขั้นรายละเอียด) /."
    กรุงเทพมหานคร : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554. Print.
ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ . การศึกษา/วิเคราะห์โครงสร้างธรณีวิทยาพื้นผิวและโครงสร้างธรณีวิทยาใต้ดินเพื่อติดตามจัดการการแพร่กระจายตัวของดินเค็ม- น้ำเค็มบริเวณลุ่มน้ำพอง-น้ำชี พื้นที่ผลกระทบท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น (ระยะที่ 2 พื้นที่ย่อยขั้นรายละเอียด) /. กรุงเทพมหานคร : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2554.