ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในเด็กและเยาวชนที่อยู่ในระบบโรงเรียนและที่ขาดโอกาสทางการศึกษาในชุมชน จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในเด็กและเยาวชนที่อยู่ในระบบโรงเรียนและที่ขาดโอกาสทางการศึกษาในชุมชน จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : วรนันท์ บุนนาค
คำค้น : คุณธรรม , จริยธรรม , โรงเรียน , เด็กชนบท
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สุณีย์ กวิศราศัย , สุปราณี วานมนตรี , กนกอร สมปราชญ์ , วีระยุทธ โพธิ์ศรี
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/252356
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรนันท์ บุนนาค . (2553). การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในเด็กและเยาวชนที่อยู่ในระบบโรงเรียนและที่ขาดโอกาสทางการศึกษาในชุมชน จังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
วรนันท์ บุนนาค . 2553. "การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในเด็กและเยาวชนที่อยู่ในระบบโรงเรียนและที่ขาดโอกาสทางการศึกษาในชุมชน จังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
วรนันท์ บุนนาค . "การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในเด็กและเยาวชนที่อยู่ในระบบโรงเรียนและที่ขาดโอกาสทางการศึกษาในชุมชน จังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2553. Print.
วรนันท์ บุนนาค . การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในเด็กและเยาวชนที่อยู่ในระบบโรงเรียนและที่ขาดโอกาสทางการศึกษาในชุมชน จังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น,; 2553.