ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างแบบลายนิ้วมือและศักยภาพพหุปัญญาของนักเรียน : ระยะที่ 2

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างแบบลายนิ้วมือและศักยภาพพหุปัญญาของนักเรียน : ระยะที่ 2
นักวิจัย : สมทรง ณ นคร
คำค้น : ลายนิ้วมือ , พหุปัญญา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : นิยะดา ห่อนาค , สุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์ , วิชุดา ไชยศิวามงคล , อำนวย มณีศรีวงศ์กูล , รัศมี สุวรรณวีระกำธร
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/252290
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมทรง ณ นคร . (2554). ความสัมพันธ์ระหว่างแบบลายนิ้วมือและศักยภาพพหุปัญญาของนักเรียน : ระยะที่ 2.
    กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
สมทรง ณ นคร . 2554. "ความสัมพันธ์ระหว่างแบบลายนิ้วมือและศักยภาพพหุปัญญาของนักเรียน : ระยะที่ 2".
    กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
สมทรง ณ นคร . "ความสัมพันธ์ระหว่างแบบลายนิ้วมือและศักยภาพพหุปัญญาของนักเรียน : ระยะที่ 2."
    กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2554. Print.
สมทรง ณ นคร . ความสัมพันธ์ระหว่างแบบลายนิ้วมือและศักยภาพพหุปัญญาของนักเรียน : ระยะที่ 2. กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,; 2554.