ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในพื้นที่จังหวัดชัยนาท

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในพื้นที่จังหวัดชัยนาท
นักวิจัย : ศิริจันทร์ อินทร์น้อย
คำค้น : โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน , เศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : เฉลิมชัย หาญกล้า,
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/252253
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิริจันทร์ อินทร์น้อย . (2553). การประเมินโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในพื้นที่จังหวัดชัยนาท.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี,.
ศิริจันทร์ อินทร์น้อย . 2553. "การประเมินโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในพื้นที่จังหวัดชัยนาท".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี,.
ศิริจันทร์ อินทร์น้อย . "การประเมินโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในพื้นที่จังหวัดชัยนาท."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี,, 2553. Print.
ศิริจันทร์ อินทร์น้อย . การประเมินโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในพื้นที่จังหวัดชัยนาท. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี,; 2553.