ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กสรวัดลักษณะสมบัติของโครงสร้างนาโน Zno ที่เตรียมโดยกระบวนการขนถ่ายเฟสไอโดยใช้สารผสม Zno/CNTs /

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กสรวัดลักษณะสมบัติของโครงสร้างนาโน Zno ที่เตรียมโดยกระบวนการขนถ่ายเฟสไอโดยใช้สารผสม Zno/CNTs /
นักวิจัย : สุขุม พิทยาพิบูลพงศ์
คำค้น : โครงสร้างนาโน , การวัด , สมบัติทางไฟฟ้า
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ทรงพล กาญจนชูชัย,
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/252115
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุขุม พิทยาพิบูลพงศ์ . (2553). กสรวัดลักษณะสมบัติของโครงสร้างนาโน Zno ที่เตรียมโดยกระบวนการขนถ่ายเฟสไอโดยใช้สารผสม Zno/CNTs /.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
สุขุม พิทยาพิบูลพงศ์ . 2553. "กสรวัดลักษณะสมบัติของโครงสร้างนาโน Zno ที่เตรียมโดยกระบวนการขนถ่ายเฟสไอโดยใช้สารผสม Zno/CNTs /".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
สุขุม พิทยาพิบูลพงศ์ . "กสรวัดลักษณะสมบัติของโครงสร้างนาโน Zno ที่เตรียมโดยกระบวนการขนถ่ายเฟสไอโดยใช้สารผสม Zno/CNTs /."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2553. Print.
สุขุม พิทยาพิบูลพงศ์ . กสรวัดลักษณะสมบัติของโครงสร้างนาโน Zno ที่เตรียมโดยกระบวนการขนถ่ายเฟสไอโดยใช้สารผสม Zno/CNTs /. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2553.