ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์เนื้อหาจริยธรรมที่ปรากฎในพระคริสธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม หมวดบทกวีและวรรณกรรมปัญญา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์เนื้อหาจริยธรรมที่ปรากฎในพระคริสธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม หมวดบทกวีและวรรณกรรมปัญญา
นักวิจัย : สมมาตร์ เสถียร
คำค้น : การวิเคราะห์เนื้อหา , จริยธรรม , คริสต์ศาสนา , คุณธรรม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สุนีย์ กาศจำรูญ,
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/252074
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมมาตร์ เสถียร . (2554). การวิเคราะห์เนื้อหาจริยธรรมที่ปรากฎในพระคริสธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม หมวดบทกวีและวรรณกรรมปัญญา.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง,.
สมมาตร์ เสถียร . 2554. "การวิเคราะห์เนื้อหาจริยธรรมที่ปรากฎในพระคริสธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม หมวดบทกวีและวรรณกรรมปัญญา".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง,.
สมมาตร์ เสถียร . "การวิเคราะห์เนื้อหาจริยธรรมที่ปรากฎในพระคริสธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม หมวดบทกวีและวรรณกรรมปัญญา."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง,, 2554. Print.
สมมาตร์ เสถียร . การวิเคราะห์เนื้อหาจริยธรรมที่ปรากฎในพระคริสธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม หมวดบทกวีและวรรณกรรมปัญญา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง,; 2554.