ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบต่อสุขภาพของผู้เสพยาบันเทิงในจังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบต่อสุขภาพของผู้เสพยาบันเทิงในจังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี
นักวิจัย : กิตติมา โมะเมน
คำค้น : ปัจจัยเสี่ยง , ผลกระทบต่อสุขภาพ , ผู้เสพยาบ้า
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : มานพ คณะโต,
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/252047
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กิตติมา โมะเมน . (2554). การศึกษาปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบต่อสุขภาพของผู้เสพยาบันเทิงในจังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
กิตติมา โมะเมน . 2554. "การศึกษาปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบต่อสุขภาพของผู้เสพยาบันเทิงในจังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
กิตติมา โมะเมน . "การศึกษาปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบต่อสุขภาพของผู้เสพยาบันเทิงในจังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2554. Print.
กิตติมา โมะเมน . การศึกษาปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบต่อสุขภาพของผู้เสพยาบันเทิงในจังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,; 2554.