ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครื่องมือต้นแบบสำหรับวัดระดับน้ำในคลองเปิดเพื่อใช้ในการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องมือต้นแบบสำหรับวัดระดับน้ำในคลองเปิดเพื่อใช้ในการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย
นักวิจัย : คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์
คำค้น : เครื่องวัดระดับน้ำ , เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย , ระดับน้ำ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา , พยอม รัตนมณี , ประณีต รอดแสง
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/251836
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ . (2551). การพัฒนาเครื่องมือต้นแบบสำหรับวัดระดับน้ำในคลองเปิดเพื่อใช้ในการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,.
คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ . 2551. "การพัฒนาเครื่องมือต้นแบบสำหรับวัดระดับน้ำในคลองเปิดเพื่อใช้ในการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,.
คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ . "การพัฒนาเครื่องมือต้นแบบสำหรับวัดระดับน้ำในคลองเปิดเพื่อใช้ในการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,, 2551. Print.
คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ . การพัฒนาเครื่องมือต้นแบบสำหรับวัดระดับน้ำในคลองเปิดเพื่อใช้ในการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,; 2551.