ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเด็กและเยาวชนพลายชุมพลเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเด็กและเยาวชนพลายชุมพลเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
นักวิจัย : ชญานิษฐ์ ศศิวิมล
คำค้น : เด็ก , เยาวชน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : วิราพร พงศ์อาจารย์ , อภิวันท์ ชาญวิชัย , พัชรา วงศ์แสงเทียน , กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/251614
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชญานิษฐ์ ศศิวิมล . (2553). การพัฒนาเด็กและเยาวชนพลายชุมพลเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม,.
ชญานิษฐ์ ศศิวิมล . 2553. "การพัฒนาเด็กและเยาวชนพลายชุมพลเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม,.
ชญานิษฐ์ ศศิวิมล . "การพัฒนาเด็กและเยาวชนพลายชุมพลเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม,, 2553. Print.
ชญานิษฐ์ ศศิวิมล . การพัฒนาเด็กและเยาวชนพลายชุมพลเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม,; 2553.