ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การตามหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การตามหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
นักวิจัย : ประสิทธิ์ การกลาง
คำค้น : ธรรมรัฐ , การพัฒนาองค์การ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ลักษณา โชติคุต , แพรวพรรณ ฤทธิ์รุ่งอรุณ , ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ , พรรณวิภา ปิยัมปุตระ
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/251337
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประสิทธิ์ การกลาง . (2554). การประเมินระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การตามหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันดำรงราชานุภาพ,.
ประสิทธิ์ การกลาง . 2554. "การประเมินระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การตามหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันดำรงราชานุภาพ,.
ประสิทธิ์ การกลาง . "การประเมินระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การตามหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันดำรงราชานุภาพ,, 2554. Print.
ประสิทธิ์ การกลาง . การประเมินระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การตามหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันดำรงราชานุภาพ,; 2554.