ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของเกษตรกรต่อโรคไข้หวัดนกและวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดนกในภาคเหนือของประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของเกษตรกรต่อโรคไข้หวัดนกและวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดนกในภาคเหนือของประเทศไทย
นักวิจัย : สุวิชัย โรจนเสถียร
คำค้น : ไข้หวัดนก , เกษตรกร , ไข้หวัดนก , สัตว์ปีก , สัตว์ปีก
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สุวิทย์ โชตินันท์ , เทิดศักดิ์ ญาโน , อนุชา ศิริมาลัยสุวรรณ , สุรีย์รัตน์ หนูมี
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/251193
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุวิชัย โรจนเสถียร . (2550). การศึกษาความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของเกษตรกรต่อโรคไข้หวัดนกและวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดนกในภาคเหนือของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
สุวิชัย โรจนเสถียร . 2550. "การศึกษาความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของเกษตรกรต่อโรคไข้หวัดนกและวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดนกในภาคเหนือของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
สุวิชัย โรจนเสถียร . "การศึกษาความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของเกษตรกรต่อโรคไข้หวัดนกและวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดนกในภาคเหนือของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2550. Print.
สุวิชัย โรจนเสถียร . การศึกษาความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของเกษตรกรต่อโรคไข้หวัดนกและวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดนกในภาคเหนือของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,; 2550.