ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถานการณ์การตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียและการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สถานการณ์การตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียและการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
นักวิจัย : กนกวรรณ แสนไชยสุริยา
คำค้น : ธาลัสสีเมีย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ภัทระ แสนไชยสุริยา , สุพรรณ ฟู่เจริญ , กุลนภา ฟู่เจริญ , ณัฐยา แซ่อึ้ง
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/251171
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กนกวรรณ แสนไชยสุริยา . (2553). สถานการณ์การตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียและการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
กนกวรรณ แสนไชยสุริยา . 2553. "สถานการณ์การตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียและการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
กนกวรรณ แสนไชยสุริยา . "สถานการณ์การตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียและการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2553. Print.
กนกวรรณ แสนไชยสุริยา . สถานการณ์การตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียและการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,; 2553.