ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักยภาพการป้องกันและควบคุมโรคอุจจาระร่วงของอาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศักยภาพการป้องกันและควบคุมโรคอุจจาระร่วงของอาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก
นักวิจัย : ณัฐนันท์ ธนะสาร
คำค้น : ท้องร่วง , อาสาสมัครสาธารณสุข , แรงงานข้ามชาติ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : เพ็ญประภา ศิวิโรจน์,
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/251103
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณัฐนันท์ ธนะสาร . (2554). ศักยภาพการป้องกันและควบคุมโรคอุจจาระร่วงของอาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
ณัฐนันท์ ธนะสาร . 2554. "ศักยภาพการป้องกันและควบคุมโรคอุจจาระร่วงของอาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
ณัฐนันท์ ธนะสาร . "ศักยภาพการป้องกันและควบคุมโรคอุจจาระร่วงของอาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2554. Print.
ณัฐนันท์ ธนะสาร . ศักยภาพการป้องกันและควบคุมโรคอุจจาระร่วงของอาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,; 2554.