ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคาดหวังของบุคลากรห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐต่อคุณภาพการบริการของตัวแทนจำหน่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคาดหวังของบุคลากรห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐต่อคุณภาพการบริการของตัวแทนจำหน่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
นักวิจัย : วราภรณ์ จุฑากร
คำค้น : ความคาดหวัง , ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา , คุณภาพบริการ , ตัวแทนจำหน่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติ , ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สุนีย์ กาศจำรูญ,
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/251023
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วราภรณ์ จุฑากร . (2553). ความคาดหวังของบุคลากรห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐต่อคุณภาพการบริการของตัวแทนจำหน่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง,.
วราภรณ์ จุฑากร . 2553. "ความคาดหวังของบุคลากรห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐต่อคุณภาพการบริการของตัวแทนจำหน่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง,.
วราภรณ์ จุฑากร . "ความคาดหวังของบุคลากรห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐต่อคุณภาพการบริการของตัวแทนจำหน่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง,, 2553. Print.
วราภรณ์ จุฑากร . ความคาดหวังของบุคลากรห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐต่อคุณภาพการบริการของตัวแทนจำหน่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง,; 2553.