ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมแป้งข้าวเจ้าโคพรอเซสกับซิลิกอนไดออกไซด์เพื่อใช้เป็นสารช่วยสำหรับกระบวนการตอกอัดโดยตรง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมแป้งข้าวเจ้าโคพรอเซสกับซิลิกอนไดออกไซด์เพื่อใช้เป็นสารช่วยสำหรับกระบวนการตอกอัดโดยตรง
นักวิจัย : อรอนงค์ กิตติพงษ์พัฒนา
คำค้น : แป้งข้าวเจ้า , ซิลิกอนไดออกไซด์ , โคพรอเซส
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : นิสิต กิตติพงษ์พัฒนา , เอื้อพร ไชยวรรณ , สุวคนธ์ จันทร์ต๊ะ , กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/249999
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อรอนงค์ กิตติพงษ์พัฒนา . (2555). การเตรียมแป้งข้าวเจ้าโคพรอเซสกับซิลิกอนไดออกไซด์เพื่อใช้เป็นสารช่วยสำหรับกระบวนการตอกอัดโดยตรง.
    กรุงเทพมหานคร : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
อรอนงค์ กิตติพงษ์พัฒนา . 2555. "การเตรียมแป้งข้าวเจ้าโคพรอเซสกับซิลิกอนไดออกไซด์เพื่อใช้เป็นสารช่วยสำหรับกระบวนการตอกอัดโดยตรง".
    กรุงเทพมหานคร : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
อรอนงค์ กิตติพงษ์พัฒนา . "การเตรียมแป้งข้าวเจ้าโคพรอเซสกับซิลิกอนไดออกไซด์เพื่อใช้เป็นสารช่วยสำหรับกระบวนการตอกอัดโดยตรง."
    กรุงเทพมหานคร : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2555. Print.
อรอนงค์ กิตติพงษ์พัฒนา . การเตรียมแป้งข้าวเจ้าโคพรอเซสกับซิลิกอนไดออกไซด์เพื่อใช้เป็นสารช่วยสำหรับกระบวนการตอกอัดโดยตรง. กรุงเทพมหานคร : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,; 2555.