ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 3

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 3
นักวิจัย : เสวียน เปรมประสิทธิ์
คำค้น : การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ดวงพร เปรมจิตร , อนุพันธ์ กงบังเกิด , เด่น เครือสาร , วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก , สันธิวัฒน์ พิทักษ์ผล , วาสนา ณ ฝั้น , กิตติ สัจจาวัฒนา , นิติ เอี่ยมชื่น , สุมนา เหลืองฐิติกาญจนา , นิรมล รังสยาธร , สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ , ประกอบศิริ ภักดีพินิจ , ปราณี นางงาม , บุหรัน พันธุ์สวรรค์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/248826
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เสวียน เปรมประสิทธิ์ . (2554). การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 3.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
เสวียน เปรมประสิทธิ์ . 2554. "การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 3".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
เสวียน เปรมประสิทธิ์ . "การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 3."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร,, 2554. Print.
เสวียน เปรมประสิทธิ์ . การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 3. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร,; 2554.