ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพของชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพของชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี
นักวิจัย : วิมล สุวรรณโชติ
คำค้น : เด็กและเยาวชน , ชุมชน , ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สุพักตร์ พิบูลย์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/248548
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิมล สุวรรณโชติ . (2552). การพัฒนาตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพของชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
วิมล สุวรรณโชติ . 2552. "การพัฒนาตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพของชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
วิมล สุวรรณโชติ . "การพัฒนาตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพของชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552. Print.
วิมล สุวรรณโชติ . การพัฒนาตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพของชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช; 2552.