ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงเขียวแบบผสมผสานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและวัชพืช

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงเขียวแบบผสมผสานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและวัชพืช
นักวิจัย : พิสิษฏ์ มณีโชติ
คำค้น : หญ้านวลน้อย , วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร , เชื้อเพลิงเขียว
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ประพิธาริ์ ธนารักษ์ , ชุลีพร ไชยโยชน์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/247620
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิสิษฏ์ มณีโชติ . (2553). การศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงเขียวแบบผสมผสานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและวัชพืช.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
พิสิษฏ์ มณีโชติ . 2553. "การศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงเขียวแบบผสมผสานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและวัชพืช".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
พิสิษฏ์ มณีโชติ . "การศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงเขียวแบบผสมผสานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและวัชพืช."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร,, 2553. Print.
พิสิษฏ์ มณีโชติ . การศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงเขียวแบบผสมผสานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและวัชพืช. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร,; 2553.