ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยในสภาพสวนเพื่อสร้างนวัตกรรมของระบบกรีดยางพาราในจังหวัดสงขลา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยในสภาพสวนเพื่อสร้างนวัตกรรมของระบบกรีดยางพาราในจังหวัดสงขลา
นักวิจัย : สายัณห์ สดุดี
คำค้น : ยางพารา , การกรีดยาง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ยีดำ, อิบรอเฮม , ระวี เจียรวิภา , บัญชา สมบูรณ์สุข , สมยศ ทุ่งหว้า
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/247607
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สายัณห์ สดุดี . (2553). การวิจัยในสภาพสวนเพื่อสร้างนวัตกรรมของระบบกรีดยางพาราในจังหวัดสงขลา.
    กรุงเทพมหานคร : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
สายัณห์ สดุดี . 2553. "การวิจัยในสภาพสวนเพื่อสร้างนวัตกรรมของระบบกรีดยางพาราในจังหวัดสงขลา".
    กรุงเทพมหานคร : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
สายัณห์ สดุดี . "การวิจัยในสภาพสวนเพื่อสร้างนวัตกรรมของระบบกรีดยางพาราในจังหวัดสงขลา."
    กรุงเทพมหานคร : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553. Print.
สายัณห์ สดุดี . การวิจัยในสภาพสวนเพื่อสร้างนวัตกรรมของระบบกรีดยางพาราในจังหวัดสงขลา. กรุงเทพมหานคร : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2553.