ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จของผักเกษตรอินทรีย์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จของผักเกษตรอินทรีย์
นักวิจัย : ชยาพร วัฒนศิริ
คำค้น : ผักเกษตรอินทรีย์ , เกษตรอินทรีย์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ชัยวัฒน์ คงสม , อัจฉรา โพธิ์ดี , ภวัต เจียมจิณณวัตร , ปิลันธนา แป้นปลื้ม , วิฑูรย์ เรืองเลิศปัญญากุล , ประภาพร วีรกิจ
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/247512
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชยาพร วัฒนศิริ . (2553). การวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จของผักเกษตรอินทรีย์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,.
ชยาพร วัฒนศิริ . 2553. "การวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จของผักเกษตรอินทรีย์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,.
ชยาพร วัฒนศิริ . "การวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จของผักเกษตรอินทรีย์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,, 2553. Print.
ชยาพร วัฒนศิริ . การวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จของผักเกษตรอินทรีย์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,; 2553.