ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสืบค้นหายีนที่ควบคุมลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจของข้าวพันธุ์พื้นเมืองไทยโดยการใช้ดีเอ็นเอเทคโนโลยี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสืบค้นหายีนที่ควบคุมลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจของข้าวพันธุ์พื้นเมืองไทยโดยการใช้ดีเอ็นเอเทคโนโลยี
นักวิจัย : สุรีพร เกตุงาม
คำค้น : ข้าวพื้นเมือง , ยีน , เครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : อุไรวรรณ คชสถิตย์ , ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ , จันทนี อุริยพงศ์สรรค์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/247485
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุรีพร เกตุงาม . (2553). การสืบค้นหายีนที่ควบคุมลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจของข้าวพันธุ์พื้นเมืองไทยโดยการใช้ดีเอ็นเอเทคโนโลยี.
    กรุงเทพมหานคร : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,.
สุรีพร เกตุงาม . 2553. "การสืบค้นหายีนที่ควบคุมลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจของข้าวพันธุ์พื้นเมืองไทยโดยการใช้ดีเอ็นเอเทคโนโลยี".
    กรุงเทพมหานคร : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,.
สุรีพร เกตุงาม . "การสืบค้นหายีนที่ควบคุมลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจของข้าวพันธุ์พื้นเมืองไทยโดยการใช้ดีเอ็นเอเทคโนโลยี."
    กรุงเทพมหานคร : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,, 2553. Print.
สุรีพร เกตุงาม . การสืบค้นหายีนที่ควบคุมลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจของข้าวพันธุ์พื้นเมืองไทยโดยการใช้ดีเอ็นเอเทคโนโลยี. กรุงเทพมหานคร : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,; 2553.