ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนางานหัตถกรรมไม้ไผ่ในภาคอีสาน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนางานหัตถกรรมไม้ไผ่ในภาคอีสาน
นักวิจัย : ศักดิ์ชาย สิกขา
คำค้น : งานไม้ไผ่ , หัตถกรรมไม้ไผ่ , ไม้ไผ่
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ประทับใจ สิกขา , ธันยมัย เจียรกุล , นภดล พัฒนะศิษอุบล , เสกสันต์ ศรีสันต์ , ศุภลักษณ์ มาคูณตน , สมโชค หอมจันทร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/246716
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศักดิ์ชาย สิกขา . (2554). การพัฒนางานหัตถกรรมไม้ไผ่ในภาคอีสาน.
    กรุงเทพมหานคร : คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,.
ศักดิ์ชาย สิกขา . 2554. "การพัฒนางานหัตถกรรมไม้ไผ่ในภาคอีสาน".
    กรุงเทพมหานคร : คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,.
ศักดิ์ชาย สิกขา . "การพัฒนางานหัตถกรรมไม้ไผ่ในภาคอีสาน."
    กรุงเทพมหานคร : คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,, 2554. Print.
ศักดิ์ชาย สิกขา . การพัฒนางานหัตถกรรมไม้ไผ่ในภาคอีสาน. กรุงเทพมหานคร : คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,; 2554.