ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบจากการใช้โทรศัพท์มือถือของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบจากการใช้โทรศัพท์มือถือของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : ชมพูนุท สิริพรหมภัทร
คำค้น : โทรศัพท์มือถือ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : กิรณา สิริพรหมภัทร , บรรเลิง สีสุพรรณ , อโนราช โยเหลา
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/246241
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชมพูนุท สิริพรหมภัทร . (2554). ผลกระทบจากการใช้โทรศัพท์มือถือของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น,.
ชมพูนุท สิริพรหมภัทร . 2554. "ผลกระทบจากการใช้โทรศัพท์มือถือของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น,.
ชมพูนุท สิริพรหมภัทร . "ผลกระทบจากการใช้โทรศัพท์มือถือของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น,, 2554. Print.
ชมพูนุท สิริพรหมภัทร . ผลกระทบจากการใช้โทรศัพท์มือถือของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น,; 2554.