ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษา บ้านเล็บเงือก ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษา บ้านเล็บเงือก ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : บุญร่วม แก้วบุญเรือง
คำค้น : ชุมชนบ้านเล็บเงือก , พฤติกรรมสุขภาพ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : อมร วัฒนธีรางกูร , เทพไทย โชติชัย
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/246196
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บุญร่วม แก้วบุญเรือง . (2554). กระบวนการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษา บ้านเล็บเงือก ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น,.
บุญร่วม แก้วบุญเรือง . 2554. "กระบวนการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษา บ้านเล็บเงือก ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น,.
บุญร่วม แก้วบุญเรือง . "กระบวนการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษา บ้านเล็บเงือก ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น,, 2554. Print.
บุญร่วม แก้วบุญเรือง . กระบวนการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษา บ้านเล็บเงือก ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น,; 2554.