ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจทางชีวภาพในสัตว์น้ำเศรษฐกิจตามแนวชายฝั่งทะเล จังหวัดชลบุรี และการจัดการความเสี่ยงเบื้องต้นต่อสาร PAH2 ในหอยแมลงภู่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจทางชีวภาพในสัตว์น้ำเศรษฐกิจตามแนวชายฝั่งทะเล จังหวัดชลบุรี และการจัดการความเสี่ยงเบื้องต้นต่อสาร PAH2 ในหอยแมลงภู่
นักวิจัย : ปภาศิริ บาร์เนท
คำค้น : สัตว์น้ำ , ชายฝั่ง , การบริหารความเสี่ยง , หอยแมลงภู่
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : พิชาญ สว่างวงศ์ , ไพฑูรย์ มกกงไผ่
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/240592
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปภาศิริ บาร์เนท . (2552). การสำรวจทางชีวภาพในสัตว์น้ำเศรษฐกิจตามแนวชายฝั่งทะเล จังหวัดชลบุรี และการจัดการความเสี่ยงเบื้องต้นต่อสาร PAH2 ในหอยแมลงภู่.
    กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา,.
ปภาศิริ บาร์เนท . 2552. "การสำรวจทางชีวภาพในสัตว์น้ำเศรษฐกิจตามแนวชายฝั่งทะเล จังหวัดชลบุรี และการจัดการความเสี่ยงเบื้องต้นต่อสาร PAH2 ในหอยแมลงภู่".
    กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา,.
ปภาศิริ บาร์เนท . "การสำรวจทางชีวภาพในสัตว์น้ำเศรษฐกิจตามแนวชายฝั่งทะเล จังหวัดชลบุรี และการจัดการความเสี่ยงเบื้องต้นต่อสาร PAH2 ในหอยแมลงภู่."
    กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา,, 2552. Print.
ปภาศิริ บาร์เนท . การสำรวจทางชีวภาพในสัตว์น้ำเศรษฐกิจตามแนวชายฝั่งทะเล จังหวัดชลบุรี และการจัดการความเสี่ยงเบื้องต้นต่อสาร PAH2 ในหอยแมลงภู่. กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา,; 2552.