ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบวงจรหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ชนิดแอนะลอก สำหรับเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบวงจรหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ชนิดแอนะลอก สำหรับเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
นักวิจัย : กฤษดา เหลืองทองคำ
คำค้น : การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ , เครื่องยนต์สันดาปภายใน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/240196
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กฤษดา เหลืองทองคำ . (2554). การออกแบบวงจรหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ชนิดแอนะลอก สำหรับเครื่องยนต์แก๊สโซลีน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
กฤษดา เหลืองทองคำ . 2554. "การออกแบบวงจรหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ชนิดแอนะลอก สำหรับเครื่องยนต์แก๊สโซลีน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
กฤษดา เหลืองทองคำ . "การออกแบบวงจรหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ชนิดแอนะลอก สำหรับเครื่องยนต์แก๊สโซลีน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร,, 2554. Print.
กฤษดา เหลืองทองคำ . การออกแบบวงจรหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ชนิดแอนะลอก สำหรับเครื่องยนต์แก๊สโซลีน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร,; 2554.