ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความพร้อมของโรงแรมในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อการขอรับรองมาตรฐานการบริการอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความพร้อมของโรงแรมในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อการขอรับรองมาตรฐานการบริการอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว
นักวิจัย : วุฒิชัย วีระมาชา
คำค้น : การท่องเที่ยว , บริการของโรงแรม , โรงแรม , อาหารฮาลาล
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : เดชนะ สิโรรส
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/240028
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วุฒิชัย วีระมาชา . (2553). ความพร้อมของโรงแรมในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อการขอรับรองมาตรฐานการบริการอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
วุฒิชัย วีระมาชา . 2553. "ความพร้อมของโรงแรมในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อการขอรับรองมาตรฐานการบริการอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
วุฒิชัย วีระมาชา . "ความพร้อมของโรงแรมในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อการขอรับรองมาตรฐานการบริการอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553. Print.
วุฒิชัย วีระมาชา . ความพร้อมของโรงแรมในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อการขอรับรองมาตรฐานการบริการอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2553.