ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนามาตรฐานเครือข่ายวิจัยทางการศึกษาระดับจังหวัด

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนามาตรฐานเครือข่ายวิจัยทางการศึกษาระดับจังหวัด
นักวิจัย : สุภาณี บำรุงเวช
คำค้น : เครือข่ายวิจัยทางการศึกษา , การศึกษา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สุพักตร์ พิบูลย์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/239661
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุภาณี บำรุงเวช . (2552). การพัฒนามาตรฐานเครือข่ายวิจัยทางการศึกษาระดับจังหวัด.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,.
สุภาณี บำรุงเวช . 2552. "การพัฒนามาตรฐานเครือข่ายวิจัยทางการศึกษาระดับจังหวัด".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,.
สุภาณี บำรุงเวช . "การพัฒนามาตรฐานเครือข่ายวิจัยทางการศึกษาระดับจังหวัด."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,, 2552. Print.
สุภาณี บำรุงเวช . การพัฒนามาตรฐานเครือข่ายวิจัยทางการศึกษาระดับจังหวัด. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,; 2552.